Parempaa tietoa Suomen IT-työmarkkinoista

Koodaripula.com on itsenäinen tutkimusprojekti, jonka tavoitteena on hahmottaa paremmin Suomalaisen IT-työmarkkinan tilaa ja hakea konkreettisia keinoja parantaa alan työoloja ja tuottavuutta.

Sivuston alkusysäyksenä toimi maaliskuussa 2020 tekemäni pienimuotoinen kyselytutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää poikkeaako näkemys työvoiman saatavuudesta IT-alalla toimivien ammattikuntien välillä, vai jakavatko eri toimijat saman tilannekuvan. Tutkimuksen käytetyt aineistot ja analyysityökalut löytyvät Tietoa tutkimuksesta sivulta. Koska kahta monivalintakysymystä ja vapaamuotoista kommenttia voi ylianalysoida loputtomiin, varsinaiset tulokset ja havainnot vastauksista on jaettu kolmeen kirjoitukseen, jotka löytyvät alta.

Suosittelemme aloittamaan aineistoon tutustumisen artikkelisarjan ensimmäisestä osasta:

Osa 1: Koodaripulakyselyn päähavainnot

Toivottavasti koette sisällön teille hyödylliseksi. Kysymyksiä, palautetta ja parannusehdotuksia minulle voi lähettää esim. Twitterin kautta sivuston alalaidasta löytyvien somelinkkien avulla.

Aiemmat artikkelit